تاريخ روز : چهارشنبه 26 دی 1397

شرکت لیزینگ صنعت و معدن

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

سهامداران محترم جهت ورود به سامانه امور سهامداران لیزینگ صنعت و معدن از اطلاعات زیر استفاده نمایید:

نام کاربری: کد بورسی (سه حرف ابتدای نام خانوادگی با نوشتار پارسی و سپس بدون فاصله بخش عددی کد بورسی)

رمز عبور: شماره شناسنامه (سهامداران حقیقی) / شماره ثبت (سهامداران حقوقی)

اطلاعیه های با اهمیت 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی

نوعنامتاریخساعت
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ 05 اسفند 1396 04:22
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) 29 فروردين 1397 02:52
گزارش تفسيري مديريت سه ماهه منتهی به 1396/12/29 29 فروردين 1397 02:54
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای سال مالی منتهی به 1397/9/30 22 ارديبهشت 1397 09:35
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ 07 خرداد 1397 11:31
گزارش تفسیری مدیریت میان دوره ای شش ماهه منتهی به 1397/3/31 10 آذر 1397 10:42
اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به 1397/3/31 10 آذر 1397 10:45
گزارش تفسیری مدیریت میان دوره ای نه ماهه منتهی به 1397/6/31 10 آذر 1397 10:55
اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی به 1397/6/31 10 آذر 1397 10:57
گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1397(حسابرسی نشده) 17 دي 1397 15:59
12