تاريخ روز : چهارشنبه 01 خرداد 1398

شرکت لیزینگ صنعت و معدن

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

اولین گزارش تفسیری مدیریت توسط شرکت لیزینگ صنعت و معدن در بورس تهران منتشر شد.به گزارش روابط عمومی بورس تهران به نقل از مدیریت ناشران - شرکت لیزینگ صنعت و معدن در سال 1356 تاسیس و در تاریخ 1383/12/25 اولین معامله بر روی سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد. سرمایه شرکت در بدو ورود به بورس بالغ بر 400 میلیارد ریال بوده که پس از چندین بار افزایش سرمایه در سال 1394 به رقم 2000 میلیارد ریال رسید. ارزش بازار این شرکت بالغ بر 2818 میلیارد ریال می باشد.

گفتنی است: گزارش تفسیری مدیریت، تحلیل مدیریت از صورت‌های مالی و دیگر داده‌های آماری ناشر است که به باور مدیریت شرکت به فهم و درک بیشتر سهامداران شرکت از وضعیت مالی فعلی و آینده، تغییرات در وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکت کمک خواهد کرد.

شایان ذکر است: ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مکلفند گزارش تفسیری مدیریت را همراه با صورت‌های مالی میان دوره ای 3، 6 و 9 ماه و صورت­های مالی سالانه، تهیه و افشا کنند. همچنین شرکت ها می بایست اظهارنظر حسابرس خود نسبت به گزارش تفسیری مدیریت، که همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه و سالانه ارائه می‌شود را نیز ارائه کنند.